Futufarm_logo_black_payoff

Hur ser din ekonomi som odlare ut?

Fyll i dina egna värden i fälten med den gröna färgen. Kalkylen bygger på data från andra odlare runt om i världen.

Kapitalinvestering
Totalbelopp inklusive odlingscontainer, transport, tull, utbildning, startpaket 3 månader.
 kr
Min kapitalinsats i % är:  %
 kr
Restvärde att finansiera:  kr
Ränta jag kan få hos min bank är:  %
Antal år jag vill betala av min LGM på är:  år
Detta ger dig en finansiell kostnad på:  kr/månad

Rörelsekostnader

Önskad timlön exklusive sociala avgifter:
Beräknad arbetstid/vecka är 20 timmar.
 kr/timme
Lönekostnad:  kr/år (inkl soc. avg. och övrigt)
Dina uppskattade rörelsekostnader blir:  kr/månad
per år

Rörelsekostnaderna baseras på följande antaganden:

Uppställningskostnad:  kr/månad
Försäkring, LGM:  kr/månad
Ström:  kr/månad
Vatten:  kr/månad
Odlingsmaterial:  kr/månad
Wifi:  kr/månad
Förbrukningsmaterial:  kr/månad
Reparation och underhåll:  kr/månad
Förpackningskostnader:  kr/månad

Intäkter per våra exempelgrödor:

Här fyller du i vad du estimerar att du kan sälja dina grödor för ex moms.

Jag kan sälja ett litet salladshuvud för: kr ex. moms
Årsintäkt: kr
Skörd: små salladshuvuden/år
Jag kan sälja ett stort salladshuvud för: kr ex. moms
Årsintäkt: kr
Skörd: stora salladshuvuden/år
Jag kan sälja 20 gram basilika för: kr ex. moms
Årsintäkt: kr
Skörd: enheter 20g basilika/år

Din estimerade snittvinst under de första åren blir efter alla kostnader:  kr/år

Efter  år är din container helt betald och genererar en snittvinst på:  kr/år. Du har under alla dessa år dessutom tjänat:  kr/månad eller  kr/år i lön för ett halvtidsjobb.

Vill du bli heltidsodlare (2 containers) blir din snittvinst under de första  åren:  kr/år.

Efter de första åren, när dina containers är avbetalda, blir din snittvinst:  kr/år. Du har under alla dessa år dessutom tjänat:  kr/månad i lön.

Ovanstående kalkylhjälpmedel är endast till för att du snabbt ska kunna bilda en preliminär uppfattning om ditt odlingsprojekt har en potential att bli lönsamt. Vissa siffror är beroende av Eurons kurs mot den svenska kronan. I denna kalkyl har vi räknat med att 1 Euro kostar 9,50:- Skr. Alla angivna kostnader är ex moms vilket tillkommer. Ifyllda värden är baserade på uppgifter från befintliga odlare och är beroende på lokala förutsättningar. Resultaten av dina beräkningar ska på inget sätt uppfattas som löften och FutuFarm AB frånsäger därmed allt ansvar.
Kontakta oss gärna så om du vill veta mer.